Διαπολιτισμική Μεσολάβιση - Μέρος B

Οι μαθητευόμενες από το πρόγραμμα "Πολίτες Του Κόσμου" και η Ανδρομάχη Παπαϊωάννου, κοινωνική ανθρωπολόγος και διαπολιτισμική μεσολαβήτρια στην περιφέρεια Αττικής, συζητούνε για τη διαπολιτισμική μεσολάβιση στο δεύτερο μέρος της εκπομπής.

Ακούστε την ραδιοφωνική εκπομπή του προγράμματος «ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ». Μια εκπομπή για τους υπηκόους τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα στη χώρα μας. Με τη Ντίνα Μπατζιά, από τους 105,5 και την ΜΚΟ PRAKSIS.