Εκπαιδευτικό Υλικό

 

Το εγχειρίδιο εκπαίδευσης για τους καταρτιζόμενους / ωφελούμενους περιλαμβάνει την Δεοντολογία και Νομοθεσία των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης στην Ελλάδα σε δύο εκπαιδευτικές ενότητες.

Το εκπαιδευτικό υλικό απευθύνεται σε εκπαιδευτές που συμμετέχουν στην εκπαίδευση και τη συμβουλευτική υποστήριξη στελεχών για τη λειτουργία των Πολυπολιτισμικών Μέσων Ενημέρωσης καθώς επίσης και σε άτομα, τα οποία εμπλέκονται ενεργά στη λειτουργία των Πολυπολιτισμικών Μέσων Ενημέρωσης.